Företagets engagemang för miljön

STUNDAB strävar efter att kontinuerligt förbättra det interna miljöarbetet genom att använda miljövänliga metoder och produkter samt informera personal och kunder om miljömedvetenhet.

Vårt mål är att minimera negativ miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att följa miljölagar och skapa en positiv inverkan på miljön

Tydliga och mätbara miljömål

Vi har klara och mätbara miljömål för att säkerställa att vi uppnår våra miljöprestationer genom kontinuerlig förbättring och fokus på betydande miljöaspekter.

Genom att mäta och följa upp våra uppsatta mål strävar vi efter att minska avfall, förbrukning av naturresurser och bidra till minskad växthuseffekt.

Specifika fokusområden

Vi fokuserar på att minska transportutsläpp genom optimerade logistiklösningar och fraktmetoder, samtidigt som vi medvetet väljer produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom att arbeta systematiskt och ta åtgärder inom dessa betydande miljöaspekter strävar vi efter att nå våra miljömål och bidra till en hållbar framtid.

Miljömål

Stundabs miljömål innebär en minskning av utsläpp som är i linje med Parisavtalet. Målen täcker hela värdekedjan och är uppdelade i tre delar, med fokus på fossilfri transporter, fortsatt energieffektivisering samt investeringar och åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Leverantörer

Att aktivt välja rätt leverantörer. Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som erbjuder kvalitativa produkter, samtidigt som de delar vår syn på hållbarhet och arbetsvillkor.

Växthuseffekt

Genom att prioritera hållbara produkter och skapa en effektiv och miljövänlig transportprocess strävar vi mot minskad växthuseffekt.

Naturresurser

Att erbjuda miljövänliga produkter och lösningar som främjar minskar avfallet och förbrukningen av naturresurser.

Vill du börja arbeta mer hållbart?

Om du är intresserad av att lära dig mer om ett hållbart förhållningssätt - besök vårt kunskapscenter och ta del av tips från proffsen.
Tryck för att lära dig

Kontakta vår säljare idag.